top of page

Què pot aportar el teatre i l'expressió oral en una sessió?

El teatre i la improvisació ens poden donar eines molt útils alhora de millorar la nostra gestió emocional i les relacions interpersonals de la nostra vida. A través d'exercicis en grup i escenes conjuntes veurem la importància d'entrendre als altres i ser generosos per aconseguir un benefici comú, assolir objectius en equip i valorar-nos a nosaltres mateixos sense emetre judicis ni limitar la nostra imaginació i creativitat.

Són uns tallers pensats perquè els alumnes aprenguin a deixar-se anar, s'atreveixin a posar humor a la vida i descobrir la seva pròpia capacitat creativa. Podran desenvolupar les habilitats comunicatives i l'espontaneïtat; eines imprescindibles i que els poden ser de gran ajuda per afrontar amb positivisme i èxit les situacions que es desenvolupen en un món tant canviant i volàtil com el que estem vivint. 

Grups màxims: 25 - 30 alumnes

Possibilitat durada: Entre 1h 30'' i 2h 30''

Tipus tallers

Sol·licita pressupost o més informació aquí:

Gràcies pel teu missatge!

bottom of page